Management și coordonare

Cristi GHERGHICEANU
Manager de proiect
Aurel HUȚANU
Coordonator proiect Partener 1
Ciprian MANEA
Coordonator proiect Partener 2

Monitorizare

Ben MEHEDIN
Expert monitorizare afaceri finantate
Liliana GHERGHICEANU
Expert monitorizare afaceri finantate
Atena ANGHEL
Expert monitorizare afaceri finantate
Elena URSACHE
Expert monitorizare afaceri finantate
Florentina CĂLIGĂR
Coordonator decontare ajutor de minimis
Claudia CRIHĂLMEAN
Ofițer verificare financiară/decontare ajutor de minimis
Diana CRISTEA
Ofițer verificare financiară/decontare ajutor de minimis
Daniela HUȚANU
Ofițer verificare financiară/decontare ajutor de minimis
Monica CRÂNGAȘU-BRENCEA
Ofițer verificare financiară/decontare ajutor de minimis
Laura CHIRILĂ-PAȘCA
Ofițer verificare tehnică/decontare ajutor de minimis
Răzvan POPA
Ofițer verificare tehnică/decontare ajutor de minimis
Adriana CĂRARE
Ofițer verificare tehnică/decontare ajutor de minimis
Paul PELMUȘ
Ofițer verificare tehnică/decontare ajutor de minimis

Mentorat

Ben MEHEDIN
Expert dezvoltare durabilă
Narcis LUCA
Expert TIC
Răzvan POPA
Expert biodiversitate
Iuxel VÎJIAC
Expert consiliere antreprenorială
Liliana GHERGHICEANU
Expert comunicare si marketing
Elena PĂDUREAN
Expert de mediu
Oana STOIN
Expert achiziții publice
Rita ANTON
Expert financiar / analiză cost-beneficiu