1. Acasă
  2.   /  
  3. 2019
  4.   /  
  5. aprilie

NEWSLETTER 3


Reamintim condițiile care trebuie respectate la înființare:

Codul CAEN principal este cel pentru care s-a solicitat finanțarea;
Acționar unic și administrator este aceeași persoană care a depus planul de afaceri;
Sediul social și/sau punctul de lucru este în mediul urban al regiunii Sud-Muntenia, în județul prevăzut în planul de afaceri;
Asociatul unic nu are calitatea de acționar majoritar în structura altor întreprinderi.